Přijímací řízení

 https://www.prihlaskynastredni.cz/stredni-skola.html

 

Povinné dokumenty jako podklad pro zařazení do přijímacího řízení

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti v Excelu nebo PDF

Přihláška ke vzdělávání na SŠ

Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání

 

Kritéria pro přijetí - maturitní studium v denní formě studia Autotronik

Uchazeči studijního oboru Autotronik konají Jednotnou přijímací zkoušku.

Cizinci konají rozhovor z Českého jazyka s odborným zaměřením na obor Autotronik.

Kritéria pro přijetí - Autotronik

 

Kritéria pro přijetí - učební obory

Uchazeči konají školní přijímací zkoušku z Českého jazyka.

Školní přijímací zkouška nehodnotí znalosti, ale jen dovednost používat český jazyk v každodenní praxi. S ohledem na to, že se žák musí domluvit i na pracovišti, nejen ve škole.

Kritéria pro přijetí - učební obory

 

Počet volných míst z 9.tř pro první kolo přijímacího řízení bude zveřejněno na www.DIPSY.cz

 

Přijímací řízení 2024

Důležité změny:

-        Potvrzení od lékaře je jako samostatná příloha přihlášky (nepotvrzuje se tedy v přihlášce). 

-        hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání samostatná příloha přihlášky

-        Na potvrzení od lékaře musí být správný kód oboru/oborů vzdělání!

-        Na první místo v přihlášce uvedete nejvíce žádaný obor vzdělání, i když se hlásíte na více oborů naší školy.

Termín podání přihlášek do 1. kola

Od 1. února do 20. února 2024 -podání přihlášky do maturitních i nematuritních oborů.

4. dubna 2024 - 4leté obory vzdělání - rozhovor pro cizince

Termíny 1. kola  přijímacích zkoušek

 JPZ       12. a 15. dubna 2024 (Pá, Po) - 4leté obory vzdělání

Náhradní termíny JPZ

            29. a 30. dubna 2024 (Po, Út) - 4leté obory vzdělání  

Školní přijímací zkoušky

           3. a 4. dubna 2024 - školní část přijímacích zkoušek pro všechny učební obory

Náhradní školní přijímací zkouška

           25. dubna 2024 - pro všechny učební obory

Přijímací pohovor za účasti zákonného zástupce

/smluvní vztah, průběh studia, atd./

·         3. a 4. dubna 2024 – pro všechny učební obory

·                5. dubna 2024 - 4leté obory vzdělání 

·              15. května 2024 - ředitel školy zveřejní výsledky (ve škole a v informačním systému)


- Školní přijímací zkouška se koná v naší škole.

- Jednotnou přijímací zkoušku (JPZ) budete konat výhradně na některých ze škol, na které se přihlásíte. Školy pro konání JPZ budou určeny systémem a dozvíte se o nich z pozvánek, které Vám pošlou ředitelé škol. 


Vzdání se přijetí v 1. kole

Pokud je uchazeč přijat do oboru/střední školy, kam nechce nebo nemůže nastoupit, měl by se vzdát přijetí. Tímto krokem se zcela zříká přijetí v 1. kole přijímacího řízení a až potom může podat přihlášku do 2. kola

Pořadí uchazečů se neposouvá, ředitel zachová pořadí a doplní ho uchazeči z druhého kola.

Termín podání přihlášek do 2. kola pokud bude vyhlášeno

·         do 24. května 2024 - podání přihlášek do 2. kola

Termíny 2. kola školních přijímacích zkoušek

·         11. června 2024 - školní přijímací zkouška pro žáky, kteří jí nekonali v prvním kole

 

   21. června 2024 - ředitel školy zveřejní výsledky

 

Přehled studijních a učebních oborů, které škola vyučuje:

Kód oboru

Název oboru

Délka studia

Ukončení studia

Forma studia

Druh studia

Pro žáky

39-41-L/01

    Autotronik

4

Maturitou

Denní

 

 9. tříd

 39-41-L/01

 

    Autotronik

 

2

Maturitou

Denní

  Přijetí do vyššího ročníku

Vyučené v oboru automobilním pro nadané žáky

23-55-H/01

Klempíř

3

Výučním listem

Denní

 

9. tříd

23-55-H/02

Karosář

3

Výučním listem

Denní

 

9. tříd

23-68-H/01

Mechanik opravář motorových vozidel

3

Výučním listem

Denní

 

9. tříd

26-51-H/02

Elektrikář- silnoproud

3

Výučním listem

Denní

 

9. tříd

36-52-H/01

Instalatér

3

Výučním listem

Denní

 

9. tříd

39-41-H/01

Malíř a lakýrník

3

Výučním listem

Denní

 

9. tříd

33-56-H/01

Truhlář

3

Výučním listem

Denní

 

9. tříd


Partneři pro vzdělávání žáků

Algon
Karlovy Vary
AUTOBOND GROUP
Karlovy Vary
Klement
Karlovy Vary
AutoPalace Karlovy Vary
Karlovy Vary
BMW
Karlovy Vary
Euromaster
Karlovy Vary
Klempo
Karlovy Vary
Mercedes
Karlovy Vary
Pema
Karlovy Vary
Peugeot
Karlovy Vary
Sael
Chodov

© 2024 Střední odborná škola Karlovy Vary s.r.o.