Partneři pro vzdělávání žáků


AlgonKarlovy Vary

AUTOBOND GROUP a.s.
Chevrolet-Kia-Nissan Karlovy Vary

AUTOOPRAVNA KLEMENTKarlovy Vary

CAR POINT Karlovy Vary s.r.o.Karlovy Vary

DyCom Group, s.r.o.Karlovy Vary

EUROMASTERKarlovy Vary

KlempoKarlovy Vary

S. & W. Automobily s.r.o.Karlovy Vary

Pema Automotive, s.r.o.Karlovy Vary

Peugeot Karlovy Vary

Auto Sael s.r.o. Chodov

Aktuální informace

Ředitel školy vyhlašuje

       Druhé kolo přijímací řízení vyhlašuje ředitel na 30. června 2020 od 8,30 hod v budově školy Konečná 908/21, Karlovy Vary.

Kritéria přijetí viz. ."obecné informace, kriteria přijímacího řízení."

       Doručená přihláška se všemi náležitostmi do 29. června 2020, pro druhé kolo přijímacího řízení.

Orientační počty volných míst vybraných oborů:

Kód oboru  Název oboru Délka studia Ukončení studia počet volných míst


39-41-L/01 Autotronik           4            Maturita             18

23-55-H/01 Klempíř              3             VL                     10

23-55-H/02 Karosář              3             VL                      7

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
                                          3              VL                     12

33-56-H/01 Truhlář              3              VL                     10

36-52-H/01 Instalatér          3              VL                     10

39-41-H/01 Maliř a lakýrník  3              VL                       2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Platba školného se uskutečňuje měsíčně. Částka se rozdělí na deset splátek a to takto:

1. nejpozději do 10.9.
2. další částka do 15.9.  
3. další částky vždy k 15. v měsíci
   

 

Způsob úhrady:

  Převodem z účtu na účet školy: 115-3714650287/0100                                  
  VS.: rodné číslo žáka
  KS.: 0558
  Popis platby: Jméno žáka nikoliv rodiče 

Stav vašich úhrad sledujte na informačním systému školy "Bakalář", který je aktualizován vždy k 15. dni v měsíci.

Vzhledem k tomu, že MŠMT uvolnilo opatření, omezující výuku ve školách, a umožnilo od 1. do 30. června realizaci teoretické a praktické výuky, bude na naší škole počínaje 1. červnem zahájena výuka v teoretických předmětech formou konzultací v budově školy a odborného výcviku ve firmách dle zařazení žáka.

To znamená, že žáci, kteří mají podle rozvrhu praktické vyučování, se zúčastní praxe podle standartního režimu. Absolvování praktického vyučování doloží výkazem Plnění osnov odborného výcviku za měsíc červen. Týká se to tříd 1MO, 1K, 2AT, 2E, 2ML, 2TR, 3E, 3KL, 3ML, 3MO, 3TR.

Žáci, kteří mají v době od 1. 6. 2020 do 5. 6. 2020 teoretickou výuku, zúčastní se konzultací v budově školy na základě dohody s příslušným vyučujícím. Týká se to tříd 1AT, 1E, 1I, 1TR, 2I, 2K, 2MO, 3AT, 4AT.

Další týden pokračujeme v opačném režimu, tj. žáci, kteří jsou od 1. 6. na praxi budou pozváni do školy na konzultaci a žáci, kteří v týdnu od 1. 6. budou docházet na konzultaci a nebo pracují z domova, půjdou na praxi.

Před nástupem na výuku přinesou žáci čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.  Toto prohlášení bude podepsáno zletilým žákem nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka. Pokud zákonný zástupce nebo zletilý žák tento dokument nepodepíše, nebude žákovi osobní účast na výuce umožněna. Výuka bude probíhat za dodržování pravidel ochrany zdraví.

Žáci, kteří nebudou pozváni do školy na konzultaci, pokračují výukou přes internet přes Google Classroom - AJ, ČJ, M a odborné předměty pro AT obory, dále přes mailové adresy žáků - AJ 1. a 2. AT, EK - 3. ročník učni a ostatní tak, jako doposud.

Doporučujeme žákům a rodičům, aby v tomto posledním měsíci školního roku důsledně respektovali požadavky školy pro úspěšné zakončení školního roku 2019-2020.

Kolektiv učitelů školy.

 


Předchozí stránka: Covid - 19
Následující stránka: Videoukázky učebních a studijních oborů