Partneři pro vzdělávání žáků


AlgonKarlovy Vary

AUTOBOND GROUP a.s.
Chevrolet-Kia-Nissan Karlovy Vary

AUTOOPRAVNA KLEMENTKarlovy Vary

firma BláhaKarlovy Vary

CAR POINT Karlovy Vary s.r.o.Karlovy Vary

DyCom Group, s.r.o.Karlovy Vary

EUROMASTERKarlovy Vary

KlempoKarlovy Vary

S. & W. Automobily s.r.o.Karlovy Vary

Pema Automotive, s.r.o.Karlovy Vary

Peugeot Karlovy Vary

Auto Sael s.r.o. Chodov

Obecné informace a termíny ZZ 2019

 

Závěrečné zkoušky obecné informace

Dle Školského zákona (561/2004 Sb.) zavedla povinnost konat závěrečné zkoušky podle jednotného zadání.

 

  • Jednotlivé samostatně klasifikované zkoušky závěrečné zkoušky se konají v pořadí: písemná zkouška, praktická zkouška z odborného výcviku a ústní zkouška.
  • Ředitel/ka školy stanoví, zda žáci konají písemnou zkoušku elektronickou formou (na počítači) nebo písemnou formou.
  • V případě elektronické formy se každému žákovi automaticky vygeneruje jedinečné téma z banky úkolů a žák koná zk. na PC v  učebně č.13. V případě písemné formy každému žákovi téma přidělí ředitel školy následovně:
  • U oborů vzdělání s bankou úkolů vygeneruje pro každého žáka jedno téma, které mu přidělí.
  • U oborů vzdělání s nabídkou témat v pdf vybere nejméně 3 témata, z nichž každému žákovi jedno téma přidělí.
  • Písemná zkouška trvá nejdéle 240 minut.
  • Téma praktické zkoušky stanovil ředitel školy ve spolupráci s  firmou takto: Téma č. 1 - Praktická zk. ve firmě, u které se žák vzdělával. Téma obsahuje seznam zadání, ze kterého firma žákovi vybere zadání splnitelná s  ohledem na délku zkoušky. V jednom dni trvá praktická zkouška nejvýše 7 hodin. Počet dnů je stanoven NÚV.
  • Pro ústní zkoušku stanovil ředitel školy 25 témat, z nichž si žák jedno téma vylosuje. Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut a zkouška trvá nejdéle 15 minut.

 

Termíny závěrečných zkoušek - červen 2019, školní rok 2018 / 2019

V souladu s  vyhláškou č.  47/2005 Sb. (§5, odstavec 1) v  platném znění byly stanoveny termíny závěrečných zkoušek následovně:

Obor

Písemná zkouška

Praktická zkouška

Ústní zkouška

Malíř

10. 6. 2019 od 7:40 hod.

12.-13. 6. 2019 od 7:00 hod.

20. 6. 2019 od 7:30 hod.

Elektrikář-silnoproud

10. 6. 2019 od 7:40 hod.

13. 6. 2019 od 7:00 hod.

20. 6. 2019 od 7:30 hod.

Mechanik opravář motorových vozidel

10. 6. 2019 od 7:40 hod.

Jeden den         z  termínu         12.-13. 6. 2019 od 7:00 hod.

20. 6. 2019 od 7:30 hod.

 

Klasifikace, náhradní termíny

Závěrečné zkoušky mohou konat jen žáci, kteří úspěšně ukončili 3. ročník.

Celkové hodnocení závěrečné zkoušky včetně hodnocení jednotlivých zkoušek oznámí žákovi předseda zkušební komise v den, ve kterém žák tuto zkoušku ukončil. V  případě, že žák zkoušku, která je součástí závěrečné zkoušky, vykonal neúspěšně, může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z  každé zkoušky.

Opravné zkoušky a náhradní zkoušky

Uchazeč oznámí řediteli školy písemně, zda chce opravnou zkoušku nebo náhradní zkoušku konat. Oznámení musí být doručeno řediteli školy nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky.

Aktuální informace naleznete na stránkách  Národního ústavu pro vzdělávání.

 


Předchozí stránka: Obecné informace.
Následující stránka: Otázky ze světa práce