Partneři pro vzdělávání žáků


AlgonKarlovy Vary

AUTOBOND GROUP a.s.
Chevrolet-Kia-Nissan Karlovy Vary

AUTOOPRAVNA KLEMENTKarlovy Vary

CAR POINT Karlovy Vary s.r.o.Karlovy Vary

DyCom Group, s.r.o.Karlovy Vary

EUROMASTERKarlovy Vary

KlempoKarlovy Vary

S. & W. Automobily s.r.o.Karlovy Vary

Pema Automotive, s.r.o.Karlovy Vary

Peugeot Karlovy Vary

Auto Sael s.r.o. Chodov

výsledky přijímacího řízení

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku:

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce
nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí  ke vzdělávání, a to nejpozději do 5-ti pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. 
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového  lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem 5-ti denní lhůty  právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané  střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou.

Výsledky Přijímacího řízení

23-43-L/51 Provozní technika

64
HR
PŘIJAT
65
PH
PŘIJAT
66

PŘIJAT
67
GCH
PŘIJAT

23-68-H/01 Mechanik opravář mot. vozidel
 
60
HP
PŘIJAT
 
61
VF
PŘIJAT
 
62
KM
PŘIJAT
 
  33-56-H/01 Truhlář

63
SM
PŘIJAT

39-41-L/01 Autotronik

68
VV
PŘIJAT

69
RT
PŘIJAT

  

V Karlových Varech dne: 30.6.2020