Partneři pro vzdělávání žáků


AlgonKarlovy Vary

AUTOBOND GROUP a.s.
Chevrolet-Kia-Nissan Karlovy Vary

AUTOOPRAVNA KLEMENTKarlovy Vary

CAR POINT Karlovy Vary s.r.o.Karlovy Vary

DyCom Group, s.r.o.Karlovy Vary

EUROMASTERKarlovy Vary

KlempoKarlovy Vary

S. & W. Automobily s.r.o.Karlovy Vary

Pema Automotive, s.r.o.Karlovy Vary

Peugeot Karlovy Vary

Auto Sael s.r.o. Chodov

Archiv vzdělávání učitelů

Experimentální metody


26. 2. 2015

Experimentální metody studia materiálů.

Školení připravené Ústavem materiálového inženýrství, Fakulty strojní Českého vysokého učení technického.

Vzdělávací akce byla připravena ve spolupráci s  ISŠTE Sokolov

O čem byla akce (anotace školení)

  • princip světelných mikroskopů pro analýzy technických materiálů
  • příprava metalografických vzorků včetně metody zviditelnění jejich mikrostruktury
  • základy elektronové mikroskopie
  • zkouška tahem a zkouška rázem v ohybu pomocí Charpyho kladiva a vyhodnocení tvrdosti zkoušených vzorků metodami dle Brinella, Rockwella a Vickerse na připravených vzorcích z uhlíkové oceli s rozdílným zpracováním
  • vyhodnocení mikrostruktur uhlíkových a legovaných ocelí na světelném metalografickém mikroskopu Carl Zeiss Neophot 32 a řádkovacím elektronovém mikroskopu Jeol JSM 7600F s mikoranalyzátorem EDS
  • fraktografická analýza s využitím stereomikroskopu a řádkovacího elektronového mikroskopu

Zúčastnil se : KH


Předchozí stránka: Zapůjčené tituly ze školní knihovny
Následující stránka: Žádost o kopii dokumentu