Partneři pro vzdělávání žáků


AlgonKarlovy Vary

AUTOBOND GROUP a.s.
Chevrolet-Kia-Nissan Karlovy Vary

AUTOOPRAVNA KLEMENTKarlovy Vary

CAR POINT Karlovy Vary s.r.o.Karlovy Vary

DyCom Group, s.r.o.Karlovy Vary

EUROMASTERKarlovy Vary

KlempoKarlovy Vary

S. & W. Automobily s.r.o.Karlovy Vary

Pema Automotive, s.r.o.Karlovy Vary

Peugeot Karlovy Vary

Auto Sael s.r.o. Chodov

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro tříleté učební obory

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku:

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce
nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí  ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Nejpozději tedy do 4.5.2020 pro učební obory. 
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového  lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem 5-ti denní lhůty  právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané
střední škole. 

V Karlových Varech dne: 22.4.2020

23-68-H/01 Mechanik opravář mot. vozidel
 
20
KA
PŘIJAT
 
35
BD
PŘIJAT
 
34
FM
PŘIJAT
 
50
DM
PŘIJAT
 
11
HP
PŘIJAT
 
37
BM
PŘIJAT
 
14
MA
PŘIJAT
 
26
KD
PŘIJAT
 
47
KM
PŘIJAT
 
53
LS
PŘIJAT
 
3
VF
PŘIJAT
 
23
PP
PŘIJAT
 
31
SA
PŘIJAT
 
45
BSM
PŘIJAT
 
43
ŠD
PŘIJAT
 
7
KD
PŘIJAT
 
57
ŠM
PŘIJAT
 
58
ZF
PŘIJAT
 
52
ŠA
PŘIJAT
 
54
SR
PŘIJAT
 
51
HT
PŘIJAT
 
 
 
 
 
33-56-H/01 Truhlář
 
2
PO
PŘIJAT
 
16
HR
PŘIJAT
 
19
NV
PŘIJAT
 
18
HJT
PŘIJAT
 
24
BL
PŘIJAT
 
 
 
 
 
39-41-H/01 Malíř a lakýrník
 
 5
BJ
PŘIJAT
 
10
DM
PŘIJAT
 
48
ŠM
PŘIJAT
 
56
KL
PŘIJAT
 
 
 
 
 
23-55-H/02 Karosář
 
 28
HD
NEPŘIJAT
 
 
 
 
 
36-52-H/01 Instalatér 
 
4
KA
NEPŘIJAT
 
6
BJ
NEPŘIJAT
 
 
 
 
 
26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud 
 
33
ŠJ
PŘIJAT
 
32
MJ
PŘIJAT
 
30
HD
PŘIJAT
 
8
OF
PŘIJAT
 
1
PO
PŘIJAT
 
59
GM
PŘIJAT
 
 ------------------------------------------------------------
 
 
 
49
HJ
NEPŘIJAT
 
17
PJ
NEPŘIJAT
 
36
JM
NEPŘIJAT
 
21
GO
NEPŘIJAT
 
44
ŠD
NEPŘIJAT
 
42
BM
NEPŘIJAT
 
46
BSM
NEPŘIJAT
 
25
HJT
NEPŘIJAT
 
38
SA
NEPŘIJAT
 


Předchozí stránka: Obecné informace
Následující stránka: Přihlášky ke studiu